Diensten

 

Wat doet muziek met mensen?

Een 17-jarige muziekleerling verwoordt het zo: als ik niet meer weet hoe ik het moet zeggen en niet duidelijk weet hoe ik me voel, kan ik het misschien wel zeggen met muziek.. (uit: muziek maakt slim…)

Victor Hugo: muziek geeft uitdrukking aan wat niet gezegd kan worden en waarover je niet kunt zwijgen.

Samenvattend kan men zeggen dat muziek maken :

  • de integratie verbetert
  • de intelligentie stimuleert
  • positief uitwerkt op sociaal gedrag
  • de schoolprestaties verbetert
  • concentratie problemen vermindert

 

Zie verder de onderliggende tabs voor details.